Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 3. december 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

50. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

51. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning