Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 3. november 2014
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

36. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

37. Klage vedrørende forbrug m.v.

38. Klage vedrørende forbrugsopgørelse

39. Klage vedrørende forbrugsopgørelse