Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 3. november 2014
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

38. Klage vedrørende forbrugsopgørelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-24-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrugsopgørelse