Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 3. november 2014
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

37. Klage vedrørende forbrug m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-21-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrug m.v.