Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 3. november 2014
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

36. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-18-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning