Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 3. september 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

28. Forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse

29. Klage vedrørende lejens størrelse