Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 3. september 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

28. Forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-27-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse