Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 3. september 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

32. Klage vedrørende mangler m.v.

33. Klage vedrørende varmeregnskab

34. Klage vedrørende leje og mangler