Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 3. september 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

34. Klage vedrørende leje og mangler

Sagsnr.: 03.09.00-K02-7-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende leje og mangler