Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 3. september 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

32. Klage vedrørende mangler m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-25-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende mangler m.v.