Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 3. september 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

33. Klage vedrørende varmeregnskab

Sagsnr.: 03.09.00-K02-26-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende varmeregnskab