Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 3. april 2017
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

12. Klage vedrørende lejens størrelse samt mangler

13. Klage vedrørende forbrugsregnskab

14. Tilbagebetaling af ugyldigt opkrævede huslejestigninger.