Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 3. april 2017
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

13. Klage vedrørende forbrugsregnskab

Sagsnr.: 03.09.00-K02-26-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrugsregnskab