Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 3. april 2017
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

14. Tilbagebetaling af ugyldigt opkrævede huslejestigninger.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-25-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Tilbagebetaling af ugyldigt opkrævede huslejestigninger.