Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

37. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

38. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning