Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 2. juli 2018
Mødested: Mødes på adressen

Dagsordenpunkter

22. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning