Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 2. juni 2020
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

14. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning