Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 2. juni 2020
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

14. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-44-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning