Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 2. juni 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

18. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

19. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning