Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 2. juni 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

19. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-4-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning