Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 2. juni 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

18. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-49-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning