Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 2. marts 2015
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

9. Klage vedrørende forbrug

10. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

11. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning