Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 2. marts 2015
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

11. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-41-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning