Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 2. marts 2015
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

9. Klage vedrørende forbrug

Sagsnr.: 03.09.00-K02-36-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrug