Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 2. januar 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

1. Klage vedrørende indsigelse mod varslet lejeforhøjelse