Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 2. januar 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

1. Klage vedrørende varme m.v.

2. Klage vedrørende varslet lejeforhøjelse

3. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning