Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 2. januar 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

2. Klage vedrørende varslet lejeforhøjelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-51-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende varslet lejeforhøjelse