Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 2. januar 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

1. Klage vedrørende varme m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-9-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende varme m.v.