Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 1. december 2014
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

42. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.

43. Manglende behandling af punkt vedrørende vandregnskabet

44. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning