Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 1. december 2014
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

42. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-22-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.

 

43. Manglende behandling af punkt vedrørende vandregnskabet

Sagsnr.: 03.09.00-K02-24-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Manglende behandling af punkt vedrørende vandregnskabet

 

44. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-11-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning