Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 1. december 2014
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

42. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-22-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.