Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 1. december 2014
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

44. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-11-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning