Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 1. december 2014
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

43. Manglende behandling af punkt vedrørende vandregnskabet

Sagsnr.: 03.09.00-K02-24-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Manglende behandling af punkt vedrørende vandregnskabet