Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 1. september 2014
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

31. Klage vedrørende lejens størrelse

32. Klage vedrørende lejen