Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 1. juli 2013
Mødested: A3.42

Dagsordenpunkter

38. Klage vedrørende depositum

39. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning