Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 1. juli 2013
Mødested: A3.42

Dagsordenpunkter

39. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-8-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning