Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 1. juli 2013
Mødested: A3.42

Dagsordenpunkter

38. Klage vedrørende depositum

Sagsnr.: 03.09.00-K02-9-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende depositum