Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 1. juni 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

20. Klage vedrørende indsigelse mod lejeforhøjelse

21. Klage vedrørende indsigelse mod lejeforhøjelse

22. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning