Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 1. juni 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

20. Klage vedrørende indsigelse mod lejeforhøjelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-1-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende indsigelse mod lejeforhøjelse

 

21. Klage vedrørende indsigelse mod lejeforhøjelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-2-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende indsigelse mod lejeforhøjelse

 

22. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-8-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning