Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 1. maj 2020
Mødested: Microsoft Teams-møde

Dagsordenpunkter

11. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning