Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 1. maj 2020
Mødested: Microsoft Teams-møde

Dagsordenpunkter

11. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-2-20 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning