Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 1. marts 2013
Mødested: På adressen

Dagsordenpunkter

11. Klage vedrørende tvist om fraflytning