Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 1. marts 2013
Mødested: På adressen

Dagsordenpunkter

11. Klage vedrørende tvist om fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-6-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende tvist om fraflytning