Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 1. februar 2019
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

3. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

4. Klage vedrørende mangler