Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 1. februar 2019
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

4. Klage vedrørende mangler

Sagsnr.: 03.09.00-K02-38-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende mangler