Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-6-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende fraflytning m.v.