Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 29. november 2019
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-20-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-21-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning