Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 29. juni 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-7-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende leje og mangler