Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 29. marts 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-39-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-3-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning