Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 29. januar 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-33-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse m.v.

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-29-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning